NIBE Isı pompalarında ısıyı farklı kaynaklardan alabilirsiniz.

Isı pompaları genel anlamda ısıyı üretmek yerine taşımayı amaçlar. Bunun için de ısının alınacağı bir ısı çukuruna ihtiyaç vardır. Ülkemizde kullanılan ısı pompalarının hemen hemen hepsi ısı çukuru olarak havayı kullanmaktadırlar. Günümüzde havayı ısı çukuru olarak kulllanan ısı pompaları Split Klima ve Çiller olarak adlandırılmaktadırlar. Hava kaynaklı cizhazların verimleri, dış hava sıcaklıklarının değişimlerinde, farklı değerler alırlar. Verim değerlerinin gün içinde dahi, sabit kalmaması sebebiyle, işletme maliyetlerinde beklenmeyen artışlar meydana gelir. Bu verim değişimlerini önleyen, sıcaklığı sabit kabul edilebilecek ısı çukurları da mevcuttur. Bu amaçla kullanılan, sıcaklığı sabit kabul edilebilen ısı çukurları Toprak ve Su’dur. Toprak - Su Kaynaklı Isı Pompası Teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde, sıcaklığın yıl içinde nispeten sabit kalması gerçeğine dayanır. Bahsedilen derinlikte toprak tabakası kışın havadan daha sıcak, yazın ise daha soğuktur. Toprak - Su Kaynaklı Isı Pompaları, kışın yeryüzünün altında veya yer altı sularında depolanmış ısıyı binaya, yazın bina içindeki ısıyı yeraltına taşıyarak doğanın bize verdiği bu avantajı kullanırlar. Kısacası yer altı : Kışın bir ısı kaynağı, Yazın ise bir Isı Çukuru olarak davranırlar.

 •   Toprağa Sondaj Yöntemi

  Kapalı Devre-Toprağa Sondaj Yöntemi

  Toprak - Su Kaynaklı Isı Pompası

  Isıtma + Soğutma + Sıcak su + Havuz suyu ısıtması sağlar.
   Üretilen enerjinin %83’ü topraktan ve bedelsiz elde edilir. %17 ise elektrik ile sağlanır.
   Sisteminiz yatırım ve işletme maliyetini 3-5 yılda amorti eder.
  Sistem hesaplama ihtiyacına göre metrajı belirlenmiş 135-175mm çapında Dikey/Sondaj uygulamasıdır. Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.


  Toprağa Sondaj Yöntemi

  NIBE Isı Pompası
   Motorine göre %83
   LPG ‘e göre %80
   LNG ‘e göre %70
   Doğalgaza göre %58
   Kömüre göre %65
  Çok daha tasarrufludur.

 •   Toprağa Serme Yöntemi

  Kapalı Devre-Toprağa Serme Yöntemi

  Toprak - Su Kaynaklı Isı Pompası

  Isıtma + Soğutma + Sıcak su + Havuz suyu ısıtması sağlar.
   Üretilen enerjinin %83’ü topraktan ve bedelsiz elde edilir. %17 ise elektrik ile sağlanır.
   Sisteminiz yatırım ve işletme maliyetini 3-5 yılda amorti eder.
  Akıllı Kontrol Paneli sayesinde hem paradan hem de enerjiden tasarruf edersiniz. Toprağın 1,5 - 3 mt. altına polietilen kollektör borular serilerek uygulanır. Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.


  Toprağa Serme Yöntemi

  NIBE Isı Pompası
   Motorine göre %83
   LPG ‘e göre %80
   LNG ‘e göre %70
   Doğalgaza göre %58
   Kömüre göre %65
  Çok daha tasarrufludur.

 •   Havadan Suya Yöntemi

  Hava - Su Kaynaklı Isı Pompası

  NIBE Isı pompaları

  Havada var olan enerjiden başka gizli enerjiyi de kullanabilen son derece kompakt ve kullanımı kolay sistemlerdir. Hava kaynaklı ısı pompası havuz suyu ısıtmasında da kullanılabilir. Nibe Isı Pompaları İskandinav kuzey iklimi şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. En soğuk kış şartlarında dahi yüksek performans ve enerji verimliliği sağlar. Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan Dünya’nın en güvenilir sistemidir. Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.


  Toprağa Serme Yöntemi

  NIBE Isı Pompası
   Motorine göre %83
   LPG ‘e göre %80
   LNG ‘e göre %70
   Doğalgaza göre %58
   Kömüre göre %65
  Çok daha tasarrufludur.

 •   Sudan Suya Yöntemi

  Su Kaynaklı Isı Pompası

  NIBE Isı pompaları

  Yeraltı suyu, nehirler, deniz, akarsu, göl vb. kaynakların yer altından bir noktadan alınan suyun enerjisi eşanjörden geçirilerek ısı transferinde kullanılır ve tekrar su geri atılır. Bina içinde kullanılacak ısı pompasının kW değeri baz alınarak ihtiyaç olan saat’deki su debisinin doğru hesaplanması gerekmektedir. Su sondajlarının ihtiyaç olan derinliği su debisine göre hesaplanacaktır. Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.


  Toprağa Serme Yöntemi

  NIBE Isı Pompası
   Motorine göre %83
   LPG ‘e göre %80
   LNG ‘e göre %70
   Doğalgaza göre %58
   Kömüre göre %65
  Çok daha tasarrufludur.

 •   Suya Serme Yöntemi

  Su Kaynaklı Isı Pompası

  Suya Serme Uygulaması

  NIBE Isı pompaları:
   Durgun su yüzeyine ağırlıklar bağlanarak su dibine temas ettirme yöntemidir.
   Deniz, dere, akarsu, ırmak, nehir, vs. uygulamaları içindir.
   Isıtma işleminin yanısıra Aktif ve Pasif Soğutma, Sıcak kullanım suyu, Havuz Isıtma gibi özellikleri aynı anda sunan tek çözümdür.
   Sessiz çalışır.
   Hem sizin hayatınıza hem de çevreye saygılıdır.
   Atığı ve yakıtı olmadığı için, depo ve bacaya ihtiyacınız yoktur.
   Çevre dostudur.
   Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir.
   Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.


  Toprağa Serme Yöntemi

  NIBE Isı Pompası
   Motorine göre %83
   LPG ‘e göre %80
   LNG ‘e göre %70
   Doğalgaza göre %58
   Kömüre göre %65
  Çok daha tasarrufludur.

DAHA TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN, YENİ NESİL NİBE ISI POMPALARI Bilişim Şehri - CNR'DE   DAHA FAZLA BİLGİ